Издавачка делатност

Издавачка делатност

Удружење књижевника Србије це већ деценијама бави  издавачку делатност, у оквиру које је публиковало велики број књига својих чланова, али и оних који то нису, уз задовољење основних књижевних, језичких, техничких и естетских стандарда, о чему бригу води Издавачки савет УКС. Чувајући дигнитет свог издавачког знака, УКС је успео да одржи завидан квалитет дела у оквиру свог издавашва. Само у последње три године, у издању УКС публиковано је око 100 квалитетних наслова.

У циљу што потпуније понуде, установљен је Издавачки пакет, који подразумева:

  • две обавезујуће каталогизације у Народној библиотеци Србије,
  • организовање представљања књиге у оквиру Трибине „Француска 7“,
  • представљање књиге на 1/3 ступца у рубрици „Излог књиге“ у Књижевним новинама“ .

Цена пакета:

  • чланови УКС плаћају 100 евра у динарској противвредности,
  • писци који нису чланови УКС плаћају 150 евра у динарској противвредности.

            Постоји и могућност и додатних услуга (рецензија књиге, припрема за штампу, лектура, коректура и само штампање књиге…), али у том случају се додатно плаћа по договору (у зависности од врсте и обима услуге),

Процедура за заинтересоване ауторе је следећа:

Аутори достављају књигу припремљену за штампу у ПДФ формату, лекторисану и са урађеном коректуром, на мејл: uks.srbije@gmail.com, који се доставља члановима Издавачког савета.

Издавачки савет одлучује да ли предметна књига може бити публикована под знаком УКС, или не. По одобрењу, врше се  припремне радње за публиковање књиге:

Аутор добија лого УКС који је дужан да аплицира на корици и првој унутрашњој страни, по упутству добијеном из УКС.

Дефинитивну припрему књиге за штампу, аутор доставља Издавачу, који прибавља ИСБН и ЦИП каталогизацију у НБС. Каталогизован запис Идавач доставља Аутору ради уградње на последњу страницу књиге.

Аутор је дужан доставити Издавачу 6 обавезних примерака књиге за НБС и 3 књиге за архив УКС.

Напомене:

УКС као издавач нема обавезу и не учествује у радњама везаним за припрему и прелом књиге, сарадње у процесу штампе и израде књиге, као ни у било каквим трошковима везаним за то и није ни у каквим финансијским облигацијама према аутору.

УКС као издавач не врши радње дистрибуције, нити продаје књиге.

УКС не одговара за евентуални плагијат.

Аутор задржава ауторска права и сав преостали тираж је искључиво њему расположив.

Стручна служба УКС је на располагању аутору за комуникацију, сугестије и сарадњу у свим фазама издаваштва на телефон 011/26 26 081

Пријава на емаил билтен